यूपी बोर्ड में इस वर्ष कम हो गए 14156 परीक्षार्थी - PRIMARY KA MASTER | UPTET | UPSC | UPPSC | BASIC SHIKSHA NEWS | UPTET NEWS | SHIKSHA MITRA NEWS
 • primary ka master

  PRIMARY KA MASTER- UPTET, BASIC SHIKSHA NEWS, UPTET NEWS LATEST NEWS


  Tuesday, 25 December 2018

  यूपी बोर्ड में इस वर्ष कम हो गए 14156 परीक्षार्थी

  यूपी बोर्ड में इस वर्ष कम हो गए 14156 परीक्षार्थी

  यूपी बोर्ड में इस वर्ष कम हो गए 14156 परीक्षार्थी