08 फरवरी महाहड़ताल का ऐलान ; कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच की महाहड़ताल की घोषणा - primary ka master | basic shiksha news | updatemarts | uptet news | basic shiksha parishad
  • basic shiksha news updatemarts :

    Saturday, 12 January 2019

    08 फरवरी महाहड़ताल का ऐलान ; कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच की महाहड़ताल की घोषणा

    08 फरवरी महाहड़ताल का ऐलान ; कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच की महाहड़ताल की घोषणा