69000 shikshak bharti में अवैध पासिंग मार्क सुनवाई अपडेट रिज़वान अंसारी 🎙 की जुबानी,(13 फरवरी 2019) - primary ka master | basic shiksha news | updatemarts | uptet news | basic shiksha parishad
  • basic shiksha news updatemarts :

    Thursday, 14 February 2019

    69000 shikshak bharti में अवैध पासिंग मार्क सुनवाई अपडेट रिज़वान अंसारी 🎙 की जुबानी,(13 फरवरी 2019)

    69000 shikshak bharti में अवैध पासिंग मार्क सुनवाई अपडेट रिज़वान अंसारी 🎙 की जुबानी,(13 फरवरी 2019) # basic shiksha parishad # primary ka master # rizwan ansari # invalid passing mark # 69000 # samagra shiksha portal # www samagra shiksha portal