- Primary Ka Master || UPTET, Basic Shiksha News, TET, UPTET News
  • primary ka master

    PRIMARY KA MASTER- UPTET, BASIC SHIKSHA NEWS, UPTET NEWS LATEST NEWS


    Monday, 18 February 2019

    basic shiksha parishad school nirikshan ; डायरेक्टर के निरीक्षण की आहट से अलर्ट हुआ शिक्षा विभाग


    basic shiksha parishad school nirikshan ; डायरेक्टर के निरीक्षण की आहट से अलर्ट हुआ शिक्षा विभाग