lt grade shikshak bharti pariksha धांधली मामले में UPPSC के पूर्व चेयरमैन से एसआईटी करेगी पूछताछ - Primary Ka Master || UPTET, Basic Shiksha News, TET, UPTET News
 • primary ka master

  LATEST PRIMARY KA MASTER - BASIC SHIKSHA NEWS TODAY


  Tuesday, 16 July 2019

  lt grade shikshak bharti pariksha धांधली मामले में UPPSC के पूर्व चेयरमैन से एसआईटी करेगी पूछताछ

  lt grade shikshak bharti pariksha धांधली मामले में UPPSC के पूर्व चेयरमैन से एसआईटी करेगी पूछताछ  PRIMARY KA MANSTER WEELKY TOP NEWS

  PRIMARY KA MASTER MONTHLY TOP NEWS

  PRIMARY KA MASTER TOP NEWS