sarva shiksha abhiyan नहीं अब samagra shiksha abhiyan,बेसिक शिक्षा विभाग में मानदेय पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक - Primary Ka Master || UPTET, Basic Shiksha News, TET, UPTET News
  • primary ka master

    PRIMARY KA MASTER- UPTET, BASIC SHIKSHA NEWS, UPTET NEWS LATEST NEWS


    Thursday, 11 July 2019

    sarva shiksha abhiyan नहीं अब samagra shiksha abhiyan,बेसिक शिक्षा विभाग में मानदेय पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक

    sarva shiksha abhiyan नहीं अब samagra shiksha abhiyan,बेसिक शिक्षा विभाग में मानदेय पर होने वाली नियुक्तियों पर रोक