basic shiksha parishad amroha annual exam 2019 कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा हेतु कार्यक्रम जारी - primary ka master | basic shiksha news | updatemarts | uptet news | basic shiksha parishad
  • basic shiksha news updatemarts :

    Thursday, 14 March 2019

    basic shiksha parishad amroha annual exam 2019 कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा हेतु कार्यक्रम जारी

    basic shiksha parishad amroha annual exam 2019 कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा हेतु कार्यक्रम जारी