2009 बैच के 28 IAS सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत, देखें पदोन्नति आदेश | Promoted to IAS Selection Grade

2009 बैच के 28 IAS सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत

28 IAS अधिकारी सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत हुए

सुभ्रा सक्सेना,अदिति सिंह सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत

सूर्यपाल गंगवार,मार्कण्डेय शाही सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत

अखिलेश कुमार मिश्रा भी सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत

2009 बैच के 28 IAS सेलेक्शन ग्रेड में पदोन्नत।