निकाय चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली मतदाता सूची परिवर्धन, पुनरीक्षण की अधिसूचना व समय सारणी जारी | Voter Revise and Verification Order